Instalacja i konfiguracja Eclipse Neon

W celu zainstalowania IDE Eclipse dla Javy  wchodzimy na stronę domową projektu Eclipse :
https://elipse.org/ide
gdzie mamy możliwość wyboru dowolnej edycji Eclipse, w zależności od języka programowania lub rodzaju aplikacji.

a01

Do tworzenia projektów w Java EE, wybieramy Eclipse dla Java EE.

a02w
Zostaniemy przekierowani na stronę download, z której ściągamy wybrane oprogramowanie.

a03

a04

Po ściągnięciu pliku instalacyjnego rozpakowujemy go, np. na dysku C.  Ja dodatkowo zmieniłam nazwę katalogu z eclipse na eclipseNeon.

a06

Teraz wystarczy uruchomić aplikację za pomocą pliku eclipse.exe, ewentualnie utworzyć skrót do niej na Pulpicie.

Przy pierwszym uruchomieniu Eclipse zostaniemy zapytani o ścieżkę do katalogu roboczego, którego nazwę lub lokalizację możemy zmienić. Ustawienie zatwierdzamy przyciskiem OK.

a08

Pojawi się edytor Eclipse z oknem powitalnym.

a09

Teraz pozostało jeszcze ustawienie kodowania znaków dla naszych projektów na UTF-8. Należy w tym celu wybrać z menu Window->Preferens.

a10

Pojawi się okno Preferences.

a11

Z listy General wybieramy Workspace, na samym dole okna w części Text file encoding  klikamy na  Other  i wybieramy UTF-8.

a12

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK.

Jeśli chcemy ustawić ścieżkę do maszyny wirtualnej Java, z listy rozwijanej w oknie Preferences wybieramy Java, a następnie InstalledJREs. Za pomocą przycisku Add możemy dodać ścieżkę do JRE, a Remove ją usunąć. Ustawienia zatwierdzamy przyciskiem OK.

a13

Zaznaczając zainstalowane JRE Javy możemy klikając na Edit zmienić nazwę lub ścieżkę do JRE.

a14

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.