Instalacja serwera Tomcat 9

Serwer Apache Tomcat to jeden z darmowych (do użytku domowego i  komercyjnego) serwerów aplikacyjnych dla Javy. W celu zainstalowania go należy wejść na stronę domową projektu http://tomcat.apache.org , a następnie wybrać odpowiednią dla systemu operacyjnego wersję serwera.

tomcat01

Serwer wymaga wcześniejszej instalacji środowiska uruchomieniowego JRE Javy lub JDK Javy, w wersjach co najmniej 8.  Dla Javy należy ustawić w systemie operacyjnym Windows zmienną środowiskową JRE_HOME – ścieżkę dostępu do głównego katalogu Javy. Zmienną tą ustawiamy poprzez wejście do  Panel sterowania->System , klikając na Zaawansowane ustawienia systemu . W oknie Właściwości systemu klikamy na przycisk Zmienne środowiskowe. Wstawiamy zmienne z wartościami w postaci ścieżek do katalogów.

tomcat11

Po wybraniu pliku zip (  apache-tomcat-9.0.0.M8.zip ), w dowolnym katalogu, u mnie jest to katalog C, rozpakowujemy go. Ja zmieniłam dodatkowo jego nazwę na apache-tomcat9.

tomcat2

Dla serwera Apache Tomcat ustawiamy  zmienną środowiskową CATALINA_HOME – ścieżkę do głównego katalogu serwera.

t1

Aby sprawdzić, czy serwer Tomcat działa, wystarczy uruchomić konsolę, przejść do katalogu bin folderu instalacyjnego Tomcata i wpisać polecenie version .

tomcat3

t2

Polecenie to  wyświetla m.in. ścieżki dostępu do maszyny wirtualnej Javy oraz głównego katalogu serwera Tomcat ustawione w  zmiennych środowiskowych systemu.

Aby uruchomić serwer, wystarczy w konsoli w tym samym katalogu bin wywołać polecenie startup.bat.

t3

Pojawi się okno uruchomieniowe serwera Tomcat.

t4

Po uruchomieniu serwera w  pasku przeglądarki wpisujemy localhost:8080/ , aby sprawdzić czy uruchomi się strona serwera.

t6

Aby zatrzymać serwer, wystarczy w tym samym katalogu bin wywołać polecenie shutdown.bat.

t5

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.