Dodawanie do Eclipse Neon serwera Tomcat 9

Gdy mamy już zainstalowany serwer Tomcat 9 oraz środowisko programistyczne Eclipse IDE możemy przystąpić do dodania do Eclipse serwera.

Po otwarciu IDE Eclipse Neon, wybieramy z menu Window->Preferences .

ser1

Pojawi się okno Preferences. Z listy wybieramy Server->Runtime Evironments i klikamy na przycisk Add.

ser2

W oknie New Server Runtime, wybieramy Apache Tomcat v.9.0 i klikamy na przycisk Next.

ser4

W kolejnym kroku wyszukujemy za pomocą przycisku Browse katalogu instalacyjnego serwera Tomcat 9.

ser5

ser6

Klikamy przycisk OK.

ser7

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Finish.

set8

Operacje zatwierdzamy przyciskiem OK.

Przechodzimy do edytora Elipse.

ser10

Wybieramy zakładkę okna Server i klikamy na widoczny link No servers ... Pojawi się okno konfiguracji serwera. Dla serwera lokalnego możemy pozostawić je bez zmian.

ser11

Klikamy na przycisk Next. W tym oknie możemy poprzenosić za pomocą przycisku Add do skonfigurowania utworzone projekty, jeśli takie posiadamy.

ser12

Ustawienia zatwierdzamy przyciskiem Finish. W oknie Servers oraz węźle Servers okna Project Explorer pojawi się skonfigurowany serwer Tomcat 9.

ser13

Serwer uruchamiamy lub zatrzymujemy, bądź restartujemy poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nazwie serwera i  wybraniu z menu kontekstowego odpowiedniej akcji.

ser14

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.