Problem podczas kopiowania bazy danych z SQL Server do innej lokalizacji

Ostatnio spotkałam się z problem skopiowania bazy danych z SQL Server 2012 do nowej lokalizacji.

Próbowałam skopiować pliki bazy danych: mdf i  ldf, umieszczane standardowo w katalogu DATA serwera.

aa1a

Podczas próby wklejenia plików do nowego katalogu otrzymałam następująca informację:

aa2

W takiej sytuacji wystarczy z menu Start in Windows 7 wybrać Start->SQL Server 2012->Configuration Tools->SQL Server Configuration Manager.

aa3

Pojawi się okno konfiguracji serwera. W lewej sekcji okna wybieramy SQL Server Services, a w drugiej prawym przyciskiem myszy klikamy na SQL Server MSSQLSERVER i z menu kontekstowego wybieramy Stop, aby zatrzymać serwer.

aa4

Serwer zostanie zatrzymany.

aa5

Teraz możemy skopiować pliki bazodanowe i wkleić je w dowolne miejsce.  Aby po wykonanej czynności uruchomić serwer, wystarczy w oknie konfiguracyjnym prawym przyciskiem myszy kliknąć na SQL Server MSSQLSERVER i z menu kontekstowego wybrać Start.

aa7

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.