Jak pobrać bieżącą datę i czas w SQL Server 2012?

T-SQL udostępnia szereg funkcji pozwalających na pobieranie z serwera bieżącej daty i czasu.

  Transact SQL dostarcza dwóch kategorii funkcji zwracających bieżącą  datę i czas:

 • funkcje daty i czasu wysokiej precyzji,
 • funkcje daty i czasu niskiej precyzji.
  Funkcje wysokiej precyzji to:

 • SYSDATETIME() – zwraca typ danych datetime2(7),
 • SYSDATETIMEOFFSET() – zwraca typ danych datetimeoffset(7), a więc także różnicę strefy czasowej,
 • SYSUTCDATETIME() – zwraca typ danych datetime2(7) jako UTC (Coordinated Universal Time) , czyli czas uniwersalny.
SELECT
   SYSDATETIME() AS 'SYSDATETIME' ,
   SYSDATETIMEOFFSET() AS 'SYSDATETIMEOFFSET',
   SYSUTCDATETIME() AS 'SYSUTCDATETIME' ;

S1

  Funkcje niskiej precyzji to:

 • CURRENT_TIMESTAMP – zwraca typ danych datetime,
 • GETDATE() – zwraca typ danych datetime,
 • GETUTCDATE() – zwraca typ danych datetime jakoUTC(Coordinated Universal Time), czyli czas uniwersalny.
SELECT
   CURRENT_TIMESTAMP AS 'CURRENT_TIMESTAMP' ,
   GETDATE() AS 'GETDATE',
   GETUTCDATE() AS 'GETUTCDATE' ;

S2

W Polsce różnica strefy czasowej to +2 godziny, dlatego przy zwracaniu czasu uniwersalnego UTC , mamy do czynienia z czasem cofniętym o 2 godziny.  Funkcje wysokiej precyzji zawierają 7 znaków w części ułamkowej sekundy, a funkcje niskiej precyzji tylko 3 znaki w części ułamkowej sekundy.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.