Instalacja Android SDK dla Windows

Ten post jest pierwszym rozpoczynającym tematykę tworzenia aplikacji na Androida. W tej części pokazana jest krok po kroku instalacja SDK Android.

Przed przystąpieniem do instalacji SDK Android wymagane jest zainstalowane JDK Java. Gdy warunek ten jest spełniony ściągamy ze strony domowej projektu
https://developer.android.com/studio/index.html
plik instalacyjny. W trakcie pisania posta ostatnią wersją SDK była wersja 24.4.1.

and1Klikamy na właściwy pilk. Po jego ściągnięciu i uruchomieniu pojawi się okno podobne do tego poniżej.

and3

Klikamy na przycisk Next przechodząc do kolejnego kroku.

and4

Po odnalezieniu JDK w systemie operacyjnym zostanie podana do niej ścieżka, klikamy na przycisk Next. Pozostawiamy typ instalacji na domyślny.

and5

Klikamy na przycisk Next.

and6

Miejsce instalacji możemy zmienić, ja pozostawiłam domyślne. Ustawienia zatwierdzamy przyciskiem Next.

and7

Klikamy na przycisk Install zezwalając tym samym na rozpoczęcie procesu instalacji.

and9

Po zakończeniu tego procesu klikamy na przycisk Next.

and10

Na koniec klikamy przycisk Finish. SDK zostało zainstalowane.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.