Instalacja Android Studio pod Windows

Jak zainstalować Android Studio – IDE przeznaczone do tworzenia aplikacji na Andrida?

Pierwszym krokiem jest odwiedzenie strony:
https://developer.android.com/studio/index.html
w celu ściągnięcia pliku instalacyjnego android-studio-ide.

and2

Po uruchomieniu pliku pokaże się okno kreatora.

st1

Klikamy na przycisk Next.

st2

W powyższym oknie pozostawiamy wszystko bez zmian klikamy na przycisk Next. W tym kroku możemy zmienić lub pozostawić domyślną lokalizację instalacji IDE.

st3Klikamy na przycisk Next.

st4

Poprzez kliknięcie na przycisk Install rozpoczynamy proces instalacji.

st5

Gdy instalacja jest zakończona, klikamy na przycisk Next.

st6

Klikamy na przycisk Finish. Zostanie wyświetlone okno konfiguracyjne instalacji.

st7

Pozostawiamy domyślne zaznaczenie, jeśli nie zamierzamy niczego importować i klikamy na przycisk OK.

st8

Pojawi się okno powitalne IDE.

st9

Klikamy na przycisk Next. Pozostawiamy typ instalacji jako Standard.

st10

Klikamy na przycisk Next. Zostaną wyświetlone komponenty SDK do ściągnięcia.

st11

Potwierdzamy operacje klikając na przycisk Finish. Wymienione wcześniej komponenty zostaną ściągnięte.

st12

st13

Na koniec klikamy na przycisk Finish . Andrid Studio zostanie uruchomione.

st14

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.