Jak odczytać klucze i wartości z UIManager w Windows i Java 8 ?

Czasami istnieje potrzeba dokonania zmiany w aplikacji SWING  właściwości w interfejsie użytkownika. Skąd jednak pobrać wartości i klucze, aby wiedzieć, co zmienić i jakie są domyślne wartości?

W poniższej napisanej przeze mnie prostej aplikacji konsolowej możemy uzyskać taką listę kluczy i wartości.  Informacje tego typu przechowuje klasa UIManager, to za jej pomocą możemy pobrać takie domyślne ustawienia.

import java.util.Enumeration;
import javax.swing.UIDefaults;
import javax.swing.UIManager;
/**
 * @author Dorota, doraprojects.net
*/
public class Info 
{
  public static void main(String[] args) 
   { 
    UIDefaults defaults = UIManager.getDefaults( );
    Enumeration d = defaults.keys();               
    while (d.hasMoreElements())
    { 
      Object key = d.nextElement();
      Object value = defaults.get(key) ;
      System.out.printf( "%50s : %s\n", key, value );
    } 
   }
}

A to wynik uruchomienia aplikacji pod Windows 7 i Java 8:

             TextField.caretForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
             Table.focusCellBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
                      ListUI : javax.swing.plaf.basic.BasicListUI
                TextField.highlight : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
           TextPane.selectionBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
          List.focusInputMap.RightToLeft : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@5ef04b5
          RadioButtonMenuItem.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
                  TextPane.margin : javax.swing.plaf.InsetsUIResource[top=3,left=3,bottom=3,right=3]
               CheckBox.disabledText : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=153,g=153,b=153]
             Desktop.ancestorInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@5f4da5c3
             Menu.selectionBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=163,g=184,b=204]
             ToggleButton.textIconGap : 4
           EditorPane.inactiveForeground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
                   TabbedPaneUI : javax.swing.plaf.metal.MetalTabbedPaneUI
           TabbedPane.selectedLabelShift : -1
            Spinner.editorBorderPainted : false
                  InternalFrameUI : javax.swing.plaf.metal.MetalInternalFrameUI
           ComboBox.selectionForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
               ScrollBar.darkShadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=122,g=138,b=153]
                 Slider.tickColor : java.awt.Color[r=0,g=0,b=0]
                  TabbedPane.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=bold,size=12]
           InternalFrame.restoreUpSound : sounds/FrameRestoreUp.wav
  CheckBoxMenuItem.acceleratorSelectionForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
            OptionPane.informationSound : sounds/OptionPaneInformation.wav
                   CheckBox.icon : javax.swing.plaf.metal.MetalIconFactory$CheckBoxIcon@14514713
                ToolTip.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
             Tree.selectionForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
           TextField.inactiveForeground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
             ToolBar.ancestorInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@69663380
           FormattedTextField.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
                     ButtonUI : javax.swing.plaf.metal.MetalButtonUI
            ToolTip.backgroundInactive : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
        RadioButtonMenuItem.acceleratorFont : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=plain,size=10]
                   OptionPaneUI : javax.swing.plaf.basic.BasicOptionPaneUI
                   MenuBar.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=bold,size=12]
                  TextField.light : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
                 EditorPane.margin : javax.swing.plaf.InsetsUIResource[top=3,left=3,bottom=3,right=3]
     OptionPane.errorDialog.border.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=153,g=51,b=51]
                 ProgressBar.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=bold,size=12]
                    Menu.margin : javax.swing.plaf.InsetsUIResource[top=2,left=2,bottom=2,right=2]
           MenuItem.selectionBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=163,g=184,b=204]
         RootPane.informationDialogBorder : javax.swing.plaf.metal.MetalBorders$DialogBorder@5b37e0d2
             Table.descendingSortIcon : sun.swing.ImageIconUIResource@45ff54e6
                TextArea.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
            InternalFrame.paletteBorder : javax.swing.plaf.metal.MetalBorders$PaletteBorder@2328c243
                Table.sortIconColor : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
              TextPane.caretBlinkRate : 500
               TabbedPane.darkShadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=122,g=138,b=153]
    OptionPane.warningDialog.border.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=153,g=102,b=51]
                   ToolBar.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=bold,size=12]
       FileChooser.useSystemExtensionHiding : false
                   Slider.shadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
             Menu.selectionForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
              Button.textShiftOffset : 0
      FormattedTextField.selectionForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
         CheckBoxMenuItem.acceleratorFont : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=plain,size=10]
               Slider.altTrackColor : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=210,g=226,b=239]
             ComboBox.buttonHighlight : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
                  Menu.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
            TabbedPane.contentAreaColor : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=200,g=221,b=242]
PopupMenu.selectedWindowInputMapBindings.RightToLeft : [Ljava.lang.Object;@1f17ae12
             Spinner.arrowButtonInsets : javax.swing.plaf.InsetsUIResource[top=0,left=0,bottom=0,right=0]
              RadioButton.darkShadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=122,g=138,b=153]
                   Slider.focus : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=163,g=184,b=204]
                    Menu.border : javax.swing.plaf.metal.MetalBorders$MenuItemBorder@bebdb06
          InternalFrame.paletteCloseIcon : javax.swing.plaf.metal.OceanTheme$IFIcon@2077d4de
               TabbedPane.highlight : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
            ToggleButton.focusInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@7591083d
            InternalFrame.maximizeIcon : javax.swing.plaf.metal.OceanTheme$IFIcon@6d21714c
                 RadioButton.focus : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=163,g=184,b=204]
                     infoText : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
                ToggleButton.light : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
                InternalFrame.icon : sun.swing.ImageIconUIResource@4ccabbaa
                  Tree.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
               TextField.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
                  Spinner.border : javax.swing.plaf.BorderUIResource$CompoundBorderUIResource@2d38eb89
                    Slider.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=bold,size=12]
             ScrollBar.trackHighlight : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=122,g=138,b=153]
                       menu : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
                   Tree.openIcon : sun.swing.ImageIconUIResource@4629104a
      RadioButtonMenuItem.disabledForeground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=153,g=153,b=153]
             FileChooser.upFolderIcon : sun.swing.ImageIconUIResource@4d76f3f8
              RadioButton.textIconGap : 4
               CheckBox.textIconGap : 4
                  List.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
                      TreeUI : javax.swing.plaf.metal.MetalTreeUI
               OptionPane.errorSound : sounds/OptionPaneError.wav
              ToolTip.hideAccelerator : false
           Tree.changeSelectionWithFocus : true
          InternalFrame.restoreDownSound : sounds/FrameRestoreDown.wav
                RadioButton.margin : javax.swing.plaf.InsetsUIResource[top=2,left=2,bottom=2,right=2]
                   controlShadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
                 Panel.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
              OptionPane.minimumSize : javax.swing.plaf.DimensionUIResource[width=262,height=90]
             ScrollBar.thumbHighlight : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
             ComboBox.buttonDarkShadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=122,g=138,b=153]
                Tree.textForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
                  MenuBar.shadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
                     ToolTipUI : javax.swing.plaf.metal.MetalToolTipUI
              ColorChooser.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
            InternalFrame.minimizeSound : sounds/FrameMinimize.wav
                ToggleButton.select : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
                List.dropLineColor : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=99,g=130,b=191]
                 textInactiveText : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
                   ScrollPaneUI : javax.swing.plaf.metal.MetalScrollPaneUI
         InternalFrame.paletteTitleHeight : 11
                 ToggleButton.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=bold,size=12]
           PasswordField.caretBlinkRate : 500
                 Slider.trackWidth : 7
               EditorPane.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
                ScrollBar.gradient : [0.3, 0.0, javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=221,g=232,b=243], javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255], javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]]
               TabbedPane.tabInsets : javax.swing.plaf.InsetsUIResource[top=0,left=9,bottom=1,right=9]
               Tree.rightChildIndent : 13
            ProgressBar.repaintInterval : 50
              List.dropCellBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=210,g=233,b=255]
                   RadioButtonUI : javax.swing.plaf.metal.MetalRadioButtonUI
             List.selectionForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
           TextField.selectionForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
      CheckBoxMenuItem.acceleratorForeground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=99,g=130,b=191]
              FileView.hardDriveIcon : sun.swing.ImageIconUIResource@23ab930d
            AuditoryCues.noAuditoryCues : [Ljava.lang.Object;@5910e440
                 Button.highlight : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
                List.noFocusBorder : javax.swing.plaf.BorderUIResource$EmptyBorderUIResource@246b179d
                       info : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
              CheckBoxMenuItem.border : javax.swing.plaf.metal.MetalBorders$MenuItemBorder@4534b60d
              ProgressBar.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
      RadioButtonMenuItem.selectionForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
              ProgressBar.foreground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=163,g=184,b=204]
            ComboBox.disabledForeground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
          Slider.onlyLeftMouseButtonDrag : true
                  Table.gridColor : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=122,g=138,b=153]
                   CheckBox.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=bold,size=12]
               Slider.focusGradient : [0.3, 0.2, javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=200,g=221,b=242], javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255], javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]]
                activeCaptionBorder : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=163,g=184,b=204]
                      desktop : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
                Button.textIconGap : 4
               RadioButton.rollover : true
              FormattedTextField.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=plain,size=12]
      ScrollPane.ancestorInputMap.RightToLeft : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@3fa77460
               Separator.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
            Slider.minimumVerticalSize : java.awt.Dimension[width=21,height=36]
              RadioButton.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
                   Button.margin : javax.swing.plaf.InsetsUIResource[top=2,left=14,bottom=2,right=14]
                   ToolBar.light : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
                      control : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
            SplitPane.dividerFocusColor : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=200,g=221,b=242]
                CheckBox.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
        InternalFrame.activeTitleForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
                  ScrollBar.thumb : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=163,g=184,b=204]
              TableHeader.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
        Menu.acceleratorSelectionForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
   OptionPane.warningDialog.titlePane.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=204,b=153]
               ComboBox.buttonShadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
                     List.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=bold,size=12]
    OptionPane.questionDialog.border.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=51,g=102,b=51]
                Button.disabledText : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=153,g=153,b=153]
                TabbedPane.selected : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=200,g=221,b=242]
                ToolBar.isRollover : true
     RadioButtonMenuItem.acceleratorForeground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=99,g=130,b=191]
             Tree.selectionBorderColor : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=99,g=130,b=191]
             ToolBar.dockingForeground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=99,g=130,b=191]
                ToggleButton.shadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
               ScrollPane.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
         InternalFrame.activeTitleGradient : [0.3, 0.0, javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=221,g=232,b=243], javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255], javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]]
                 SplitPane.border : javax.swing.plaf.basic.BasicBorders$SplitPaneBorder@1ed6993a
          ComboBox.isEnterSelectablePopup : false
                  Checkbox.select : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
           CheckBoxMenuItem.commandSound : sounds/MenuItemCommand.wav
                   Button.border : javax.swing.plaf.BorderUIResource$CompoundBorderUIResource@7e32c033
            Menu.acceleratorForeground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=99,g=130,b=191]
                 RadioButton.icon : javax.swing.plaf.metal.MetalIconFactory$RadioButtonIcon@7ab2bfe1
                  Tree.rowHeight : 0
               OptionPane.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
             InternalFrame.iconifyIcon : javax.swing.plaf.metal.OceanTheme$IFIcon@b1a58a3
       InternalFrame.inactiveTitleBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
               Separator.foreground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=99,g=130,b=191]
                  inactiveCaption : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
                 DesktopIcon.width : 160
                  controlDkShadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=122,g=138,b=153]
                 PopupMenu.border : javax.swing.plaf.metal.MetalBorders$PopupMenuBorder@6438a396
          Table.focusCellHighlightBorder : javax.swing.plaf.BorderUIResource$LineBorderUIResource@e2144e4
            InternalFrame.borderShadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
               AuditoryCues.cueList : [Ljava.lang.Object;@b4c966a
                       text : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
           MenuItem.acceleratorDelimiter : -
              ToggleButton.darkShadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=122,g=138,b=153]
                ToolBarSeparatorUI : javax.swing.plaf.basic.BasicToolBarSeparatorUI
                  MenuBar.border : javax.swing.plaf.metal.MetalBorders$MenuBarBorder@6477463f
             InternalFrame.borderColor : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
            MenuItem.disabledForeground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=153,g=153,b=153]
                inactiveCaptionText : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
              TextArea.caretBlinkRate : 500
                 Label.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
                ComboBox.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
                ToggleButton.border : javax.swing.plaf.BorderUIResource$CompoundBorderUIResource@3d71d552
                 Table.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
              ProgressBar.cellSpacing : 0
                  ToggleButtonUI : javax.swing.plaf.metal.MetalToggleButtonUI
                    TextFieldUI : javax.swing.plaf.metal.MetalTextFieldUI
              ToggleButton.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
                Viewport.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
              MenuBar.windowBindings : [Ljava.lang.Object;@7aec35a
                 MenuBar.gradient : [1.0, 0.0, javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255], javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=218,g=218,b=218], javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=218,g=218,b=218]]
               ScrollBar.foreground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
                   MenuItem.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=bold,size=12]
             ToggleButton.disabledText : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=153,g=153,b=153]
                ToolBar.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
             TabbedPane.contentOpaque : true
               ProgressBar.cycleTime : 3000
                  TextField.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=plain,size=12]
             FileChooser.listViewIcon : javax.swing.plaf.metal.MetalIconFactory$FileChooserListViewIcon@1cf4f579
        FormattedTextField.caretForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
             Spinner.ancestorInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@18769467
               RadioButton.gradient : [0.3, 0.0, javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=221,g=232,b=243], javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255], javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]]
            ToolBar.floatingBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
                MenuItem.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
          Menu.preserveTopLevelSelection : false
         RadioButtonMenuItem.commandSound : sounds/MenuItemCommand.wav
           RadioButtonMenuItem.gradient : [0.3, 0.0, javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=221,g=232,b=243], javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255], javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]]
      RadioButtonMenuItem.selectionBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=163,g=184,b=204]
             Desktop.minOnScreenInsets : javax.swing.plaf.InsetsUIResource[top=3,left=3,bottom=3,right=3]
            Slider.horizontalThumbIcon : javax.swing.plaf.metal.MetalIconFactory$OceanHorizontalSliderThumbIcon@7506e922
                  TextPane.border : javax.swing.plaf.basic.BasicBorders$MarginBorder@4ee285c6
           TabbedPane.tabAreaBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=218,g=218,b=218]
      OptionPane.errorDialog.titlePane.shadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=204,g=102,b=102]
           InternalFrame.borderHighlight : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
            InternalFrame.maximizeSound : sounds/FrameMaximize.wav
        CheckBoxMenuItem.disabledForeground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=153,g=153,b=153]
               inactiveCaptionBorder : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
          FileChooser.usesSingleFilePane : true
         PasswordField.selectionBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
            ScrollPane.ancestorInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@621be5d1
                 EditorPane.border : javax.swing.plaf.basic.BasicBorders$MarginBorder@573fd745
                    ScrollBarUI : javax.swing.plaf.metal.MetalScrollBarUI
                MenuBar.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
              Table.scrollPaneBorder : javax.swing.plaf.metal.MetalBorders$ScrollPaneBorder@15327b79
                   windowBorder : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
                  Button.rollover : true
             InternalFrame.borderLight : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
                DesktopIcon.border : javax.swing.plaf.BorderUIResource$CompoundBorderUIResource@4f2410ac
         TabbedPane.borderHightlightColor : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=99,g=130,b=191]
            FileChooser.detailsViewIcon : javax.swing.plaf.metal.MetalIconFactory$FileChooserDetailViewIcon@722c41f4
                 Slider.highlight : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
                  EditorPane.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=plain,size=12]
               PopupMenuSeparatorUI : javax.swing.plaf.metal.MetalPopupMenuSeparatorUI
          InternalFrame.borderDarkShadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=122,g=138,b=153]
             Spinner.arrowButtonBorder : javax.swing.plaf.BorderUIResource$CompoundBorderUIResource@7e32c033
                 html.missingImage : sun.swing.ImageIconUIResource@5d6f64b1
               OptionPane.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
             TextArea.caretForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
       InternalFrame.inactiveTitleForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
                 TabbedPane.shadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
           TextArea.selectionBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
                  Menu.arrowIcon : javax.swing.plaf.metal.MetalIconFactory$MenuArrowIcon@32a1bec0
                    Menu.opaque : false
             RadioButtonMenuItem.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=bold,size=12]
               TabbedPane.tabsOpaque : true
                  MenuItem.margin : javax.swing.plaf.InsetsUIResource[top=2,left=2,bottom=2,right=2]
   InternalFrameTitlePane.maximizeButtonOpacity : true
               PopupMenu.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
          ProgressBar.selectionForeground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
                 textHighlightText : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
                   textHighlight : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
                ComboBox.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
                    SplitPaneUI : javax.swing.plaf.metal.MetalSplitPaneUI
              DesktopIcon.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
         RootPane.fileChooserDialogBorder : javax.swing.plaf.metal.MetalBorders$QuestionDialogBorder@22927a81
                   FileChooserUI : javax.swing.plaf.metal.MetalFileChooserUI
                  Menu.checkIcon : null
                  List.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
               PopupMenu.popupSound : sounds/PopupMenuPopup.wav
          SplitPane.centerOneTouchButtons : false
              PasswordField.echoChar : •
         Slider.focusInputMap.RightToLeft : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@78e03bb5
      MenuItem.acceleratorSelectionForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
                ToggleButton.margin : javax.swing.plaf.InsetsUIResource[top=2,left=14,bottom=2,right=14]
               MenuItem.commandSound : sounds/MenuItemCommand.wav
                   Button.shadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
            ProgressBar.horizontalSize : javax.swing.plaf.DimensionUIResource[width=146,height=12]
                  PopupMenu.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=bold,size=12]
               PasswordField.border : javax.swing.plaf.BorderUIResource$CompoundBorderUIResource@2d38eb89
      ColorChooser.swatchesDefaultRecentColor : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
          SplitPaneDivider.draggingColor : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=64,g=64,b=64]
       FormattedTextField.inactiveForeground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
                 TitledBorder.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=bold,size=12]
                      TableUI : javax.swing.plaf.basic.BasicTableUI
                   Button.light : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
                 ScrollBar.shadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
                TextPane.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
                ToolTip.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
             Table.selectionForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
              CheckBox.focusInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@5e8c92f4
                Spinner.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
                     Tree.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=plain,size=12]
               Menu.menuPopupOffsetX : 0
            OptionPane.informationIcon : sun.swing.ImageIconUIResource@50134894
            PasswordField.focusInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@2957fcb0
          CheckBoxMenuItem.borderPainted : true
      Button.disabledToolBarBorderBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=204,g=204,b=204]
                   DesktopPaneUI : javax.swing.plaf.basic.BasicDesktopPaneUI
        Table.ancestorInputMap.RightToLeft : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@1376c05c
               Menu.menuPopupOffsetY : 0
                  List.timeFactor : 1000
                      LabelUI : javax.swing.plaf.metal.MetalLabelUI
                    ComboBoxUI : javax.swing.plaf.metal.MetalComboBoxUI
            ToolTip.foregroundInactive : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=122,g=138,b=153]
               Slider.focusInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@51521cc1
                Desktop.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
          TabbedPane.contentBorderInsets : java.awt.Insets[top=4,left=2,bottom=3,right=3]
          ColorChooser.swatchesSwatchSize : java.awt.Dimension[width=10,height=10]
                  OptionPane.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=plain,size=12]
                  PasswordFieldUI : javax.swing.plaf.basic.BasicPasswordFieldUI
             Table.dropCellBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=210,g=233,b=255]
          TableHeader.focusCellBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=200,g=221,b=242]
              ProgressBar.cellLength : 1
                   TableHeaderUI : javax.swing.plaf.basic.BasicTableHeaderUI
                    Panel.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=plain,size=12]
                 TextField.border : javax.swing.plaf.BorderUIResource$CompoundBorderUIResource@2d38eb89
               ScrollPane.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
          TabbedPane.unselectedBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
                    controlText : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
               FileChooser.readOnly : false
                  Tree.timeFactor : 1000
                ComboBox.timeFactor : 1000
                   Button.select : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
               RadioButton.highlight : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
           AuditoryCues.allAuditoryCues : [Ljava.lang.Object;@b4c966a
                 ToolBar.highlight : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
               ScrollBar.thumbShadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=99,g=130,b=191]
         InternalFrame.optionDialogBorder : javax.swing.plaf.metal.MetalBorders$OptionDialogBorder@1b4fb997
                List.focusInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@deb6432
         PasswordField.inactiveForeground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
             ProgressBar.verticalSize : javax.swing.plaf.DimensionUIResource[width=12,height=146]
               ToolBar.separatorSize : javax.swing.plaf.DimensionUIResource[width=10,height=10]
             Slider.verticalThumbIcon : javax.swing.plaf.metal.MetalIconFactory$OceanVerticalSliderThumbIcon@694f9431
               OptionPane.errorIcon : sun.swing.ImageIconUIResource@593634ad
             ScrollBar.thumbDarkShadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=122,g=138,b=153]
           TabbedPane.tabsOverlapBorder : false
             RadioButton.focusInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@20fa23c1
                   ToolTip.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=plain,size=12]
                 CheckBox.gradient : [0.3, 0.0, javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=221,g=232,b=243], javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255], javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]]
              DesktopIcon.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
                  ToolTip.border : javax.swing.plaf.BorderUIResource$LineBorderUIResource@3581c5f3
                 html.pendingImage : sun.swing.ImageIconUIResource@2530c12
                  ScrollBar.track : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
                RadioButton.shadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
             Tree.selectionBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
                   TextArea.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=plain,size=12]
         TabbedPane.selectionFollowsFocus : true
               SplitPane.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
               Slider.horizontalSize : java.awt.Dimension[width=200,height=21]
          TabbedPane.selectedTabPadInsets : javax.swing.plaf.InsetsUIResource[top=2,left=2,bottom=2,right=1]
              TabbedPane.textIconGap : 4
           OptionPane.messageAreaBorder : javax.swing.plaf.BorderUIResource$EmptyBorderUIResource@73c6c3b2
                 ScrollPane.border : javax.swing.plaf.metal.MetalBorders$ScrollPaneBorder@48533e64
              Table.ancestorInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@64a294a6
                ToolBar.borderColor : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=204,g=204,b=204]
                   Button.focus : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=163,g=184,b=204]
                MenuBar.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
                Tree.textBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
              Slider.majorTickLength : 6
         FormattedTextField.focusInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@7e0b37bc
                    windowText : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
                MenuItem.arrowIcon : javax.swing.plaf.metal.MetalIconFactory$MenuItemArrowIcon@3b95a09c
                  Tree.closedIcon : sun.swing.ImageIconUIResource@1a93a7ca
                      MenuUI : javax.swing.plaf.basic.BasicMenuUI
                Separator.highlight : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
               TextField.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
      ScrollBar.ancestorInputMap.RightToLeft : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@3d82c5f3
                  Button.gradient : [0.3, 0.0, javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=221,g=232,b=243], javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255], javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]]
             TabbedPane.tabAreaInsets : java.awt.Insets[top=2,left=2,bottom=0,right=6]
         ToolTipManager.enableToolTipMode : activeApplication
              ToolBar.rolloverBorder : javax.swing.border.CompoundBorder@2b05039f
              InternalFrame.closeIcon : javax.swing.plaf.metal.OceanTheme$IFIcon@4dcbadb4
            RadioButtonMenuItem.margin : javax.swing.plaf.InsetsUIResource[top=2,left=2,bottom=2,right=2]
                  Menu.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
             OptionPane.windowBindings : [Ljava.lang.Object;@1d81eb93
       CheckBoxMenuItem.selectionBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=163,g=184,b=204]
               EditorPane.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
                MenuItem.checkIcon : null
                  ScrollPane.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=plain,size=12]
              ColorChooser.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
             TabbedPane.focusInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@4e515669
              TextField.focusInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@17d10166
             Table.focusCellForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
                   Spinner.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=bold,size=12]
               RootPane.frameBorder : javax.swing.plaf.metal.MetalBorders$FrameBorder@1b9e1916
                Tree.focusInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@ba8a1dc
            TextPane.inactiveForeground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
                     SpinnerUI : javax.swing.plaf.basic.BasicSpinnerUI
                 ColorChooser.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=plain,size=12]
         OptionPane.buttonClickThreshhold : 500
                 Tree.editorBorder : javax.swing.plaf.BorderUIResource$LineBorderUIResource@504bae78
                ToolBar.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
              RadioButton.totalInsets : java.awt.Insets[top=4,left=4,bottom=4,right=4]
             Table.dropLineShortColor : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
            SplitPane.ancestorInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@3b764bce
             ToolBar.nonrolloverBorder : javax.swing.border.CompoundBorder@759ebb3d
           PasswordField.caretForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
                TextArea.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
             PasswordField.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
   OptionPane.warningDialog.titlePane.foreground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=102,g=51,b=0]
                 Button.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
RadioButtonMenuItem.acceleratorSelectionForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
                CheckBoxMenuItemUI : javax.swing.plaf.basic.BasicCheckBoxMenuItemUI
             ComboBox.ancestorInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@484b61fc
                  CheckBox.focus : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=163,g=184,b=204]
                     ToolBarUI : javax.swing.plaf.metal.MetalToolBarUI
             FormattedTextField.margin : javax.swing.plaf.InsetsUIResource[top=0,left=0,bottom=0,right=0]
    OptionPane.errorDialog.titlePane.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=153,b=153]
                 TabbedPane.light : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
               PasswordField.margin : javax.swing.plaf.InsetsUIResource[top=0,left=0,bottom=0,right=0]
               SplitPane.dividerSize : 10
             Label.disabledForeground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=153,g=153,b=153]
               TextField.darkShadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=122,g=138,b=153]
            CheckBoxMenuItem.arrowIcon : javax.swing.plaf.metal.MetalIconFactory$MenuItemArrowIcon@3b95a09c
             List.selectionBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
           TextPane.selectionForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
                Tree.collapsedIcon : javax.swing.plaf.metal.OceanTheme$COIcon@4c98385c
              ToggleButton.highlight : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
            TabbedPane.ancestorInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@5fcfe4b2
             RadioButton.disabledText : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=153,g=153,b=153]
              CheckBoxMenuItem.margin : javax.swing.plaf.InsetsUIResource[top=2,left=2,bottom=2,right=2]
             TextPane.caretForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
                   EditorPaneUI : javax.swing.plaf.basic.BasicEditorPaneUI
                 TextField.shadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
           TextField.selectionBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
                ProgressBar.border : javax.swing.plaf.BorderUIResource$LineBorderUIResource@6bf2d08e
                    Label.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=bold,size=12]
             FileChooser.newFolderIcon : sun.swing.ImageIconUIResource@53e25b76
           ComboBox.selectionBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=163,g=184,b=204]
             CheckBox.textShiftOffset : 0
    InternalFrameTitlePane.iconifyButtonOpacity : true
                 Button.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
             FormattedTextField.border : javax.swing.plaf.BorderUIResource$CompoundBorderUIResource@2d38eb89
                   ComboBox.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=bold,size=12]
                 OptionPane.border : javax.swing.plaf.BorderUIResource$EmptyBorderUIResource@73a8dfcc
                Viewport.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
                 Label.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
           RootPane.questionDialogBorder : javax.swing.plaf.metal.MetalBorders$QuestionDialogBorder@ea30797
               Label.disabledShadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
       FormattedTextField.inactiveBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
                  CheckBox.border : javax.swing.plaf.BorderUIResource$CompoundBorderUIResource@7e774085
           RadioButtonMenuItem.arrowIcon : javax.swing.plaf.metal.MetalIconFactory$MenuItemArrowIcon@3b95a09c
              ToggleButton.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
    OptionPane.questionDialog.titlePane.shadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=102,g=153,b=102]
            ScrollBar.ancestorInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@3f8f9dd6
           MenuItem.selectionForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
          Tree.focusInputMap.RightToLeft : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@aec6354
     OptionPane.warningDialog.titlePane.shadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=204,g=153,b=102]
                 TextField.margin : javax.swing.plaf.InsetsUIResource[top=0,left=0,bottom=0,right=0]
              InternalFrame.titleFont : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=bold,size=12]
        InternalFrame.activeTitleBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
               FormattedTextFieldUI : javax.swing.plaf.basic.BasicFormattedTextFieldUI
                controlLtHighlight : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
              TextPane.focusInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@1c655221
                     Tree.line : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
                RadioButton.border : javax.swing.plaf.BorderUIResource$CompoundBorderUIResource@58d25a40
               CheckBox.totalInsets : java.awt.Insets[top=4,left=4,bottom=4,right=4]
                MenuItem.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
           ToggleButton.textShiftOffset : 0
           OptionPane.messageForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
               Tree.scrollsOnExpand : true
              OptionPane.warningIcon : sun.swing.ImageIconUIResource@726f3b58
              MenuItem.borderPainted : true
              OptionPane.questionIcon : sun.swing.ImageIconUIResource@ee7d9f1
                  Menu.cancelMode : hideLastSubmenu
             CheckBoxMenuItem.gradient : [0.3, 0.0, javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=221,g=232,b=243], javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255], javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]]
                 Tree.expandedIcon : sun.swing.ImageIconUIResource@1edf1c96
                   Viewport.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=plain,size=12]
                 FileView.fileIcon : sun.swing.ImageIconUIResource@6996db8
                  Slider.gradient : [0.3, 0.2, javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=200,g=221,b=242], javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255], javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]]
              Spinner.arrowButtonSize : java.awt.Dimension[width=16,height=5]
                  Tree.paintLines : true
           FormattedTextField.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
          Button.toolBarBorderBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=153,g=153,b=153]
               TabbedPane.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
         FormattedTextField.caretBlinkRate : 500
                      window : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
               Menu.acceleratorFont : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=plain,size=10]
          EditorPane.selectionForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
                    Button.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=bold,size=12]
                   activeCaption : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
               TabbedPane.labelShift : 1
                    ViewportUI : javax.swing.plaf.basic.BasicViewportUI
         PasswordField.inactiveBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
            InternalFrame.minimizeIcon : javax.swing.plaf.metal.OceanTheme$IFIcon@41975e01
                Tree.lineTypeDashed : false
              ToolTip.borderInactive : javax.swing.plaf.BorderUIResource$LineBorderUIResource@c2e1f26
      FormattedTextField.selectionBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
               RadioButtonMenuItemUI : javax.swing.plaf.basic.BasicRadioButtonMenuItemUI
            EditorPane.caretForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
         RadioButtonMenuItem.borderPainted : true
               TabbedPane.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
               PopupMenu.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
            AuditoryCues.defaultCueList : [Ljava.lang.Object;@5c29bfd
                 DesktopIcon.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=bold,size=12]
              Tree.dropCellBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=210,g=233,b=255]
                 TableHeader.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=plain,size=12]
                   TextPane.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=plain,size=12]
            CheckBoxMenuItem.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
              Menu.crossMenuMnemonic : true
                  ToolBar.border : javax.swing.plaf.metal.MetalBorders$ToolBarBorder@dcf3e99
                 activeCaptionText : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
             MenuItem.acceleratorFont : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=plain,size=10]
               AATextInfoPropertyKey : sun.swing.SwingUtilities2$AATextInfo@2e0fa5d3
           TextArea.selectionForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
             TextField.caretBlinkRate : 500
            TabbedPane.selectHighlight : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
                 Menu.shortcutKeys : [I@3d646c37
                PasswordField.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=plain,size=12]
                 Panel.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
                  TextArea.border : javax.swing.plaf.basic.BasicBorders$MarginBorder@6d9c638
              FileView.directoryIcon : sun.swing.ImageIconUIResource@1ee0005
           RadioButtonMenuItem.checkIcon : javax.swing.plaf.metal.MetalIconFactory$RadioButtonMenuItemIcon@75a1cd57
                    TextPaneUI : javax.swing.plaf.basic.BasicTextPaneUI
                Table.dropLineColor : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=99,g=130,b=191]
            RadioButtonMenuItem.border : javax.swing.plaf.metal.MetalBorders$MenuItemBorder@3d012ddd
                 RadioButton.light : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
             EditorPane.caretBlinkRate : 500
                     menuText : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
                ToolBar.darkShadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=122,g=138,b=153]
               Tree.leftChildIndent : 7
             Menu.submenuPopupOffsetX : -4
                     Menu.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=bold,size=12]
             Menu.submenuPopupOffsetY : -3
                    SeparatorUI : javax.swing.plaf.metal.MetalSeparatorUI
           TextField.inactiveBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
                 Separator.shadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
                     MenuBarUI : javax.swing.plaf.metal.MetalMenuBarUI
            RootPane.plainDialogBorder : javax.swing.plaf.metal.MetalBorders$DialogBorder@6f2b958e
              TableHeader.cellBorder : javax.swing.plaf.metal.MetalBorders$TableHeaderBorder@1eb44e46
  OptionPane.questionDialog.titlePane.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=153,g=204,b=153]
                    CheckBoxUI : javax.swing.plaf.metal.MetalCheckBoxUI
                 TabbedPane.focus : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=99,g=130,b=191]
            CheckBoxMenuItem.checkIcon : javax.swing.plaf.metal.MetalIconFactory$CheckBoxMenuItemIcon@6504e3b2
             PasswordField.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
                  ColorChooserUI : javax.swing.plaf.basic.BasicColorChooserUI
                Tree.dropLineColor : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=99,g=130,b=191]
            OptionPane.buttonAreaBorder : javax.swing.plaf.BorderUIResource$EmptyBorderUIResource@515f550a
                      PanelUI : javax.swing.plaf.basic.BasicPanelUI
                TitledBorder.border : javax.swing.plaf.BorderUIResource$LineBorderUIResource@626b2d4a
                 Slider.foreground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=163,g=184,b=204]
            ScrollBar.minimumThumbSize : javax.swing.plaf.DimensionUIResource[width=8,height=8]
                 CheckBox.rollover : true
             InternalFrame.closeSound : sounds/FrameClose.wav
                SplitPane.highlight : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
                    MenuItemUI : javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI
           FileChooser.ancestorInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@5e91993f
                Slider.focusInsets : javax.swing.plaf.InsetsUIResource[top=0,left=0,bottom=0,right=0]
         RootPane.colorChooserDialogBorder : javax.swing.plaf.metal.MetalBorders$QuestionDialogBorder@1c4af82c
            ComboBox.disabledBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
               Tree.ancestorInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@379619aa
         ComboBox.noActionOnKeyNavigation : false
                   Tree.leafIcon : sun.swing.ImageIconUIResource@5e265ba4
          EditorPane.selectionBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
              TextArea.focusInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@156643d4
                Menu.borderPainted : true
                Spinner.foreground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
           List.focusCellHighlightBorder : javax.swing.plaf.BorderUIResource$LineBorderUIResource@123a439b
                   DesktopIconUI : javax.swing.plaf.metal.MetalDesktopIconUI
                 SplitPane.shadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
             ComboBox.buttonBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
               InternalFrame.border : javax.swing.plaf.metal.MetalBorders$InternalFrameBorder@7de26db8
          RadioButtonMenuItem.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
            RadioButton.textShiftOffset : 0
           Slider.minimumHorizontalSize : java.awt.Dimension[width=36,height=21]
       CheckBoxMenuItem.selectionForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
                 Slider.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
              Button.rolloverIconType : ocean
             FileView.floppyDriveIcon : sun.swing.ImageIconUIResource@36aa7bc2
               ScrollBar.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
               ToggleButton.gradient : [0.3, 0.0, javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=221,g=232,b=243], javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255], javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]]
    OptionPane.errorDialog.titlePane.foreground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=51,g=0,b=0]
           RootPane.warningDialogBorder : javax.swing.plaf.metal.MetalBorders$WarningDialogBorder@76ccd017
              Table.ascendingSortIcon : sun.swing.ImageIconUIResource@26f0a63f
         PasswordField.selectionForeground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
          SplitPane.oneTouchButtonsOpaque : false
      RootPane.defaultButtonWindowKeyBindings : [Ljava.lang.Object;@7a07c5b4
              RadioButton.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
                  CheckBox.margin : javax.swing.plaf.InsetsUIResource[top=2,left=2,bottom=2,right=2]
                 MenuBar.highlight : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
              Spinner.editorAlignment : 11
                ScrollBar.highlight : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
             ToolBar.dockingBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
                 controlHighlight : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
                  Tree.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
                 Table.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=255,g=255,b=255]
            ScrollBar.maximumThumbSize : javax.swing.plaf.DimensionUIResource[width=4096,height=4096]
           PopupMenu.consumeEventOnClose : false
           TableHeader.ancestorInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@4361bd48
                RadioButton.select : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
             Table.selectionBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
                Slider.verticalSize : java.awt.Dimension[width=21,height=200]
                    PopupMenuUI : javax.swing.plaf.basic.BasicPopupMenuUI
                     SliderUI : javax.swing.plaf.metal.MetalSliderUI
              Menu.disabledForeground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=153,g=153,b=153]
                   ProgressBarUI : javax.swing.plaf.metal.MetalProgressBarUI
                 List.cellRenderer : javax.swing.DefaultListCellRenderer$UIResource[List.cellRenderer,0,0,0x0,invalid,alignmentX=0.0,alignmentY=0.0,border=javax.swing.border.EmptyBorder@3830f1c0,flags=25165832,maximumSize=,minimumSize=,preferredSize=,defaultIcon=,disabledIcon=,horizontalAlignment=LEADING,horizontalTextPosition=TRAILING,iconTextGap=4,labelFor=,text=,verticalAlignment=CENTER,verticalTextPosition=CENTER]
          MenuItem.acceleratorForeground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=99,g=130,b=191]
             TabbedPane.tabRunOverlay : 2
              TableHeader.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
                     Tree.hash : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
                     scrollbar : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
        ScrollBar.allowsAbsolutePositioning : true
                    RootPaneUI : javax.swing.plaf.metal.MetalRootPaneUI
                    TextAreaUI : javax.swing.plaf.basic.BasicTextAreaUI
             EditorPane.focusInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@39ed3c8d
              SplitPaneDivider.border : javax.swing.plaf.basic.BasicBorders$SplitPaneDividerBorder@71dac704
     PopupMenu.selectedWindowInputMapBindings : [Ljava.lang.Object;@46f7f36a
                CheckBox.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
              OptionPane.warningSound : sounds/OptionPaneWarning.wav
                  TextArea.margin : javax.swing.plaf.InsetsUIResource[top=0,left=0,bottom=0,right=0]
          ProgressBar.selectionBackground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=99,g=130,b=191]
                  ToolBar.shadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
               SplitPane.darkShadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=122,g=138,b=153]
            FileChooser.homeFolderIcon : sun.swing.ImageIconUIResource@2d363fb3
              TitledBorder.titleColor : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
     InternalFrameTitlePane.closeButtonOpacity : true
                  ScrollBar.width : 17
                     textText : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
                MenuBar.borderColor : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=204,g=204,b=204]
             RootPane.ancestorInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@7d6f77cc
       ColorChooser.swatchesRecentSwatchSize : java.awt.Dimension[width=10,height=10]
            RootPane.errorDialogBorder : javax.swing.plaf.metal.MetalBorders$ErrorDialogBorder@5aaa6d82
            TextArea.inactiveForeground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
             OptionPane.questionSound : sounds/OptionPaneQuestion.wav
            CheckBoxMenuItem.background : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=238,g=238,b=238]
  OptionPane.questionDialog.titlePane.foreground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=0,g=51,b=0]
                 RadioButton.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=bold,size=12]
                ToggleButton.focus : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=163,g=184,b=204]
         Button.defaultButtonFollowsFocus : false
               Button.focusInputMap : javax.swing.plaf.InputMapUIResource@73a28541
                  MenuItem.border : javax.swing.plaf.metal.MetalBorders$MenuItemBorder@6f75e721
                TextPane.foreground : sun.swing.PrintColorUIResource[r=51,g=51,b=51]
               FileView.computerIcon : sun.swing.ImageIconUIResource@606d8acf
               CheckBoxMenuItem.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=bold,size=12]
            ToolBar.floatingForeground : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=184,g=207,b=229]
                 Button.darkShadow : javax.swing.plaf.ColorUIResource[r=122,g=138,b=153]
                    Table.font : javax.swing.plaf.FontUIResource[family=Dialog,name=Dialog,style=plain,size=12]
          Tree.drawsFocusBorderAroundIcon : false

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.