Problem z dodaniem kolejnej kolumny do tabeli za pomocą SQL Server Management Studio

Zdarzają się sytuacje, kiedy to po utworzeniu już struktury bazy danych musimy do konkretnej tabeli dodać jeszcze jedną kolumnę. Nie zawsze jednak serwer pozwoli nam na taką czynność tak prosto.

Dla celów testowych utworzyłam bazę danych BazaTest oraz tabelę o nazwie testowa. Tabela początkowo zawierała kolumnę typu int oraz kolumnę nazwa typu tekstowego. Kolumny zostały ograniczone poprzez uniemożliwianie wstawiania do nich  wartości null, poza tym nie zawierały żadnych dodatkowych ograniczeń.

c1

Po utworzeniu i zapisaniu tabeli, dodałam do niej kolumnę typu int.

c2

Niestety próba zapisu spowodowała wywołanie okna ostrzeżenia.

c3

Blokada została ominięta poprzez wpisanie we właściwościach nowej kolumny wartości domyślnej.

c4

Jak widać zaowocowało to zapisem tabeli z dodaną nową kolumną.

c5

Innym sposobem może być zaznaczenie opcji Allow Nulls,  czyli zezwolenie na wpisywanie wartości null do nowej kolumny, co prezentuje poniższy przykład. W ten sposób została dodana kolumna kolejna o typie int.

c6

A oto efekt:

c7

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.