Import danych do SQLite z pliku CSV

SQLite dostarcza mechanizm importu danych z innych źródeł. Jednym z nich jest plik CSV.

W celu realizacji zadania musimy uruchomić silnik sqlite3. Następnie otwieramy lub tworzymy nową bazę danych. W moim przypadku jest to baza o nazwie mydb.

sqlite>.open mydb.db

cv1

W jednym z moich ostatnich postów jest opisany sposób eksportu danych z SQL Servera do pliku CSV:
Eksport danych z SQL Server do pliku CSV
Z tego właśnie pliku skorzystam w celu prezentacji importu danych. Mój plik z danymi to region.csv zawierający dane z tabeli region serwera SQL Server.
Pierwszym krokiem zaraz po przygotowaniu pliku z danymi  powinno być utworzenie w bazie SQLite tabeli na  dane. Tabela powinna zawierać odpowiednią liczbę kolumn i typ danych do ich przechowywania.

create table region(id_region int PRIMARY KEY,nazwa_region varchar(100)NOT NULL);

cv2

Gdy miejsce na dane jest już uszykowane, musimy jeszcze wskazać sqlite typ pliku z danymi: csv.

.mode csv

cv3

Ostatni krok to już sam import danych. Kopiujemy plik region.csv do katalogu instalacyjnego sqlite i wykonujemy komendę .import

.import region.csv region

cv4

Tuż za komendą .import wpisujemy nazwę pliku z danymi ( lub ścieżkę dostępu do pliku w przypadku innej lokalizacji niż katalog instalacyjny sqlite ) oraz nazwę tabeli do przechowywania tych danych.
Po imporcie zastosowanie polecenia SELECT pozwoli na sprawdzenie, czy tabela region w SQLite została zasilona danymi.
cv5

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.