Jak wygenerować skrypt SQL w SQL Server do odtworzenia bazy danych ?

SQL Server Management Studio umożliwia generowanie skryptu SQL z poleceniami pozwalającymi na utworzenie wszystkich obiektów bazy danych.

Na początek zaznaczamy węzeł bazy danych, na podstawie której chcemy utworzyć skrypt SQL. Klikamy na węźle prawym przyciskiem myszy i wybieramy Task->Generate Scripts.

cc1

Pokaże się okno kreatora.

cc2

Klikamy na przycisk Next. Jeśli chcemy wybrać tylko niektóre obiekty bazy danych do utworzenia zaznaczamy Select specific databse objects. W przeciwnym razie pozostawiamy zaznaczanie bez zmian.

cc3

Klikamy na przycisk Next. W tym oknie możemy zaznaczyć, czy ma to być jeden skrypt dla wszystkich obiektów: Single file per object, czy dla każdego obiektu 1 plik. Ustawiamy także nazwę pliku ze skryptem i jego lokalizację. W tym przypadku jest to 1 plik dla wszystkich obiektów.

cc4

Klikamy na przycisk Next.

cc5

Klikamy na przycisk Next.

cc6

Klikamy na przycisk Finish. Skrypt jest gotowy.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.